wyroby firmowe

Kocioł parnikowy malowany:
100L, 60L
Kocioł parnikowy ocynkowany:
100L, 60L


Parnik węglowy malowany:
250L, 160L, 100L, 60L
Parnik węglowy ocynkowany:
160L, 100L, 60L


Autokarmik jedno - dwu - stanowiskowy


Koryto dla trzody chlewnej:
100- 150cm
(malowane lub ocynkowane).


Wiadro ocynkowane ogniowo:
15L/32, 13L/30, 10L/28


Klatka porodowa malowana ocynkowana.


Ościeżnica metalowa:
"U"60, 70, 80, 90


Rusztowanie warszawskie


Koło do taczki


Taczka rolnicza.


Wózek paszowy ocynkowany
Wózek paszowy malowany.


Ruszto.


Piec węglowy.


Łopata piaskowa.


Łopata węglowa.


Szpadel oprawny.


 


 


 


 


 
Copyright @ EWIAX 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone